biko_strategi_fullbredd

BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Och Chiffer hjälper till med delar av kommunikationen. Företaget producerar framförallt nyfiberbaserat förpackningsmaterial och förpackningslösningar och ligger i framkant vad gäller innovation och hållbarhet.

Chiffer har tagit fram koncept för och strategi till två av BillerudKorsnäs tidningar; personaltidningen Next och Kambium som riktar sig till skogsägare. Chiffer sköter dessutom den löpande produktionen av båda produktionerna.

Vi arbetar löpande med intern kommunikation via BillerudKorsnäs intranät och har stöttat redaktörerna med till exempel utbildning i ”att skriva för intranät”.

  • Contentstrategi
  • Magasin