Byggkeramikrådets medlemstidning Lera

BKR, byggkeramikrådet, Lera, medlemstidning,

Byggkeramikrådets ambition är att leda den tekniska utvecklingen och främja användandet av byggkeramik i arkitektur och inredning i Sverige. Genom en fullmatad medlemstidskrift skapas en värdefull plattform för information och inspiration för våra medlemmar.

 

Byggkeramikrådet, BKR, bildades år 1989 av Plattsättarentreprenörernas Riksförening, PER, och Kakelföreningen, KAF. Ambitionen var att skapa en organisation som kunde leda den tekniska utvecklingen och ta tillvara kunskapen från entreprenörer och leverantörer inom det byggkeramiska området. Idag är BKRs ambition att leda den tekniska utvecklingen och främja användandet av byggkeramik i arkitektur och inredning i Sverige.

Lera är en fullmatad byggkeramiktidskrift som lyfter fram spännande keramiska projekt världen över. Här illustreras keramikens möjligheter i initierade reportage, intressanta personporträtt och inspirerande trendspaningar varvat med informativa artiklar och de senaste bransch- och produktnyheterna. Syftet är att nå ut med det senaste inom branschen – kunskap, teknisk information och inspiration – till våra medlemsföretag. Det tryckta magasinet stöttar medlemsföretagen och fungerar som säljverktyg i mötet med arkitekter och konsumenter i butik.

Kakelföreningens (KAF) medlemmar. KAF är en riksorganisation för företag inom handel med byggkeramik och tillhörande produkter.

Enligt en webbenkät gjord av Detector Market Research & Consulting och skickad till Leras prenumeranter uppgav 94 procent att de hade fått tidskriften. Av dem kände 93 procent till att Byggkeramikrådet är tidskriftens avsändare. 97 procent hade läst tidigare nummer och 66 procent hade läst eller bläddrat i det senaste numret. Av de som hade läst det senaste numret hade 33 procent läst hälften av innehållet eller mer. 92 procent av de som läst Lera beskrev tidningen som trovärdig. 86 procent beskrev tidningen som inspirerande och 83 procent som kunskapshöjande. Detta illustrerar hur ett långsiktigt, strategiskt och konsekvent contentarbete ger mycket goda resultat över tid. Vi har lyckats stärka BKRs varumärke och etablera organisationen som den självklara auktoriteten inom byggkeramik i Sverige.

  • Sociala medier
  • Rörligt
  • Onlinemagasin
  • Contentstrategi
  • Magasin
  • Content recycling