nelson_garden_sociala_kanaler

Din Odlarvän

I december varje år ger Nelson Garden ut en frökatalog med tillhörande redaktionell magasindel. Chiffer är inför odlingssäsongen 2017 ansvariga för den redaktionella delen av tidningen.

Inför 2017 års odlingssäsong har Nelson Garden tagit fram en helt ny grafisk profil för företaget liksom ett nytt namn på magasinet, Din Odlarvän. Vi på Chiffer har varit delaktiga i framtagandet av det nya namnet och har också utgått ifrån den nya grafiska profilen när vi satt en helt ny form för hela magasinet och sprängt in redaktionella delar i delen där Nelson Garden presenterar sina fröer och lökar.

  • Contentstrategi
  • Magasin
  • Onlinemagasin