Fabege onlinemagasin

Fabege

Fastighetsbolaget Fabege delar med sig av sin kunskap och bjuder på inspiration på webbplatserna Fabege.se och Arenastaden.se.

Chiffer hjälper till med strategi, planering och produktion av innehåll i form av text och bild. Målgrupperna är kunder, de som arbetar och bor i de stadsdelar där Fabege har sina fastigheter samt bransch och andra intressenter.

Nytta för målgrupperna och content recycling är nyckelord i produktionen. Genom att samordna och planera produktionen gemensamt för samtliga kanaler blir det lättare att konsekvent arbeta mot Fabeges uppsatta mål och erbjuda målgrupperna innehåll i de kanaler som passar dem bäst.

  • Onlinemagasin
  • Nyhetsbrev
  • Contentstrategi
  • Sociala medier