Fabege contentstrategi

Fabege

För att ytterligare stärka sitt varumärke och fördjupa relationen med sin omvärld har Fabege valt att intensifiera arbetet med innehållsmarknadsföring. Chiffer är med hela vägen från strategi till genomförande. Till grund för contentstrategin ligger en analys som Chiffer gjorde av det tidigare kommunikationsarbetet.

Contentstrategin sätter ramarna för Fabeges löpande innehållsarbete i kanalerna Fabege.se, Fabege Instagram, nyhetsbrev, Twitter, Linkedin, Arenastaden.se och Arenastaden Instagram.

  • Onlinemagasin
  • Nyhetsbrev
  • Contentstrategi
  • Sociala medier