Fabege nyhetsbrev

Fabege

Fabeges nyhetsbrev går ut till kunder, bransch och andra intressenter. Här kan man bland annat läsa om hållbar stadsutveckling, hur man skapar rätt yttre och inre arbetsmiljö, trender, och få tips om hur man kan utnyttja sina kontorslokaler på ett optimalt sätt.

Genom att dela med sig av sin kunskap inom stadsutveckling, arbetsmiljö och hållbarhet vill Fabege inspirera och stötta sina kunder och samarbetspartners i deras verksamhet.

  • Onlinemagasin
  • Nyhetsbrev
  • Contentstrategi
  • Sociala medier