granngarden_contentstrategi2_fullbredd

Granngården

Granngården är en riksomfattande butikskedja med 109 butiker runt om i Sverige. Under ett och samma tak hittar du som är djur- och trädgårdsintresserad eller villaägare ett brett sortiment. Försäljningen sker genom butiker, postorder och e-handel. Huvudkontoret finns i Malmö.

Granngården har med hjälp av Chiffer ett helhetstänk kring sin contentstrategi. Sedan 2009 har man genom smart bearbetning och satsning på content blivit en av Sveriges största och mest populära kundklubbar med över en miljon medlemmar.

Chiffer producerar magasinet Grannliv, en blogg, nyhetsbrev, sociala kanaler, rörligt och video i ett helhetstänk med content recycling i fokus.

Strategiska kunskaper

Granngården utnyttjar Chiffers strategiska kunskaper för att skapa ett helhetstänk kring content-strategin. På så sätt har de alltid en bevakning av Granngårdens intressen i mediasfären och får hjälp med överblick, analys och framtidsvisioner.

Chiffer har utarbetat Granngårdens identitetsmanual och grafiska identitet. Löpande ansvarar man som leverantör för att de olika delarna av kommunikationen på Granngården har en stark röst som avspeglar varumärket.

Även om det inte tillhör Chiffers kärnverksamhet, skapar Chiffer inom ramen för samarbetet även annonser i webb och print, butikskommunikation samt Granngårdens radioreklam.

  • Sociala medier
  • Onlinemagasin
  • Contentstrategi
  • Magasin
  • Rörligt
  • Nyhetsbrev