milla_01

Grannliv

Fröet och kärnan i Granngårdens contentstrategi är magasinet Grannliv. Det skickas ut till 150 000 kundklubbsmedlemmar, men ytterligare 200 000 får ett utdrag ur magasinet i ett mindre magasin som vi kallar Axplock.

Grannliv är i högsta grad ett säljinstrument genom att fungera som inspiratör och indragare till butik. Det ringar på ett konkret sätt in varumärket och bekräftar kundens val.

Majoriteten av läsarna anser magasinet vara ”trovärdigt” och 66% anger att de läser en fjärdedel eller mer av tidningen. Av dessa ägnar mer än hälften 11 minuter eller mer åt magasinet. Antalet prenumeranter ökar stadigt.

  • Sociala medier
  • Onlinemagasin
  • Contentstrategi
  • Magasin
  • Rörligt
  • Nyhetsbrev