tema_fullbredd

Temaresor

Katalogen Temaresor ges varit år ut i 40 000 exemplar i Sverige. 2012 fick vi på Chiffer uppdraget att föra in mer redaktionell känsla i katalogen. Vi arbetade om struktur och form för att skapa fler redaktionella inslag och på så sätt stärka produkten. Tack vare den nya formen har katalogen fått färre sidor men med lika många resor – det Tema sparat i tryckkostnader har man kunnat satsa på det redaktionella utrymmet vilket gynnar resenären.

Chiffer har även hjälpt Tema att koppla ihop katalogen med webben för att följa resenären genom hela köpprocessen – från inspiration till köp.

Sedan maj 2015 är Chiffer redaktionellt ansvariga för hela Temaresor vilket innebär att vi till skillnad från tidigare även sköter all text i katalogen från och med 2016 års katalog.

 

  • Magasin
  • Content recycling