Språkskolan1_1800x888_2

Content marketing

Vad är content marketing? För oss på Chiffer handlar content marketing om att du som företag vill publicera eget innehåll och vill ha styrning över dina egna kanaler. Dessutom vill du kunna kontrollera innehållet och vara relevant för din målgrupp samtidigt som du genererar och upprätthåller kundrelationer och skapar försäljning. Just nu vill alla jobba med content, innehåll. Vi har gjort det i snart 15 år. Därför vill vi dela med oss av den kunskap vi samlat på oss på vägen.