GDPR_1800x888
Nyheter

Integritetspolicy Chiffer Media AB

Personuppgiftsansvar

Chiffer Media AB, org nr 556559-4131, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats.

Nyhetsbrev, ansökningar och annan kommunikation

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev samlar vi in och behandlar dina personuppgifter (namn, adress och e-postadress) för att kunna tillhandahålla och administrera din prenumeration. Personuppgifter som lämnas i samband med att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Om du kontaktar oss via e-post eller på annat sätt kan vi komma att behandla personuppgifter som du aktivt lämnar till oss såsom namn och kontaktuppgifter (t ex e-postadress, adress och telefonnummer) samt sådan ytterligare information som du väljer att lämna till oss i samband härmed. Behandlingen i dessa fall sker för att kunna hantera, administrera och besvara kommunikation från dig. Personuppgifter som lämnas när du kontaktar och kommunicerar med oss sparas bara till dess att det ärende som kontakten gäller är avslutat.

Information om din användning av webbplatsen

När du använder vår webbplats lagrar vi information om användningen som vi sedan analyserar på en anonymiserad nivå. Denna information inkluderar hur du använder vår webbplats, t ex hur du söker, scrollar och navigerar på webbplatsen.Ändamålet med vår behandling är att bättre förstå användningen av vår webbplats för att kunna ge dig en mer användarvänlig upplevelse, för att förbättra webbplatsen och för att få och analysera statistik över användningen av vår webbplats. Behandlingen sker utifrån vårt berättigade intresse av att förstå och förbättra vår webbplats och din upplevelse av den. Informationen sparas under 12 månader från insamlandet.

Teknisk information om din enhet och internetuppkoppling

Genom serverloggar och andra verktyg registrerar vi information om din enhet ochuppkoppling till webbplatsen samt din användning av webbplatsen. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifierare. Ändamålet med vår behandling är att anpassa visningen av våra webbsidor till den enhet du använder och för att kunna utföra och hantera förfrågningar från din enhet under det att du surfar på vår webbplats. Behandlingen sker för att vi ska kunna tillhandahålla dig vår webbplats på ett optimalt sätt. Informationen sparas under det att du är inne på vår webbplats om inte annat anges i vår cookiepolicy.

Cookies och liknande teknik

Vi använder oss av cookies, pixeltaggar och andra tekniker för att förstå dig som användare och för att analysera data om våra användare. För mer information om vår användning av dessa tekniker, se vår Cookiepolicy längre ner på denna sida.

Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen så som de beskrivs i denna integritetspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Dina rättigheter till information, rättelse, blockering och radering

Du har rätt att efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, som du anser är felaktiga eller ofullständiga, blockerar, begränsar eller raderar dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Då vi behandlar dina uppgifter på grundval av ditt samtycke har du möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke på det sätt som anges i denna integritetspolicy eller genom att kontakta oss på nedan adress.

Du har rätt att få ut dina personuppgifter som du lämnat och som behandlas av oss i ett allmänt maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt och om behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller för fullgörande av avtal, har du även rätt att få dina personuppgifter som behandlas hos oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på följande adress eller e-postadress:

Chiffer Media AB
Götgatan 19
116 46 Stockholm
info@chiffer.se

Överföring av personuppgifter

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna integritetspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Chiffer Media AB är ansvarigt för att eventuell behandling av dina personuppgifter, som sker av sådan leverantör, sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy. Till exempel kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till analys- och mätverktyg i syfte att förbättra din användarupplevelse och vår webbplats.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi överför inte några personuppgifter till tredje land, d.v.s. land utanför EU/EES. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land kommer vi att säkerställa att överföringen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att en tillräcklig skyddsnivå därigenom uppnås.

Rätten att inge klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du  ge in ett klagomål till Datainspektionen. För mer information se Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

All information gällande cookies

Artikeln senast uppdaterad: 16 augusti, 2018
Ditt varumärke är spännande
Personligt: 14 feb 2020

Ditt varumärke är spännande

Skicklig storytelling tar tag i en och skapar ett personligare band som gör det lättare att identifiera sig med ett varumärke. Läs mer
Typsnitt – mer än bara smaksak
Framgångsfaktorn: 24 jan 2020

Typsnitt – mer än bara

Rätt typsnitt är viktigt. Ett lättläst typsnitt ökar läsvilligheten och påverkar hur vi uppfattar ett varumärke. Läs mer
Nytt decennium – nya trender!
Chiffer spanar: 20 dec 2019

Nytt decennium – nya trender!

Läs våra fem viktigaste trendspaningar som ger dig en kunskapskick inför nästa decennium. Läs mer
Livsviktigt arbete firar 10 år
Nyheter: 17 dec 2019

Livsviktigt arbete firar 10 år

Nationella cancerstrategin fyller 10 år och Chiffer bidrar med en jubileumstidsskrift och övrig content inför firandet. Regionala... Läs mer
3 skäl till en rörlig logga
Framgångsfaktorn: 07 nov 2019

3 skäl till en rörlig logga

En logotyp kommunicerar snabbt och enkelt vilken typ av företag ni är. Med en animerad version finns fler möjligheter att stärka... Läs mer
Guld, silver & brons i Publishingpriset!
Nyheter: 08 nov 2019

Guld, silver & brons i

Det blev rena medaljregnet för Chiffer i Publishingpriset. Grannliv vann i klassen Kundtidningar B2C och Plattform knep silver i... Läs mer
5 viktiga spaningar om svenskarnas internetvanor
Nyheter: 18 okt 2019

5 viktiga spaningar om

Det rör på sig inom rörligt och mottagarnas krav på relevant innehåll ökar. Det är några av Chiffers spaningar ur rapporten... Läs mer
Vi lanserar årets designhändelse – Rosa Bandet
Nyheter: 02 okt 2019

Vi lanserar årets

Rosa Bandet är ett symbolladdat och omsorgsfullt designat smycke som är sammankopplat med årets största insamlingskampanj. Läs mer
Chiffer breddar och vässar med tre nyanställningar
Nyheter: 27 sep 2019

Chiffer breddar och vässar med

I takt med ökade uppdrag inom rörligt stärker contentbyrån Chiffer sin personalstyrka med en motion designer, en strategisk... Läs mer