Letterpress background
Språkskolan

Stavar du som en krata?

Ryste du också till av den här rubriken? Få saker irriterar oss så mycket som felstavningar och de kan göra att vi helt missar budskapet i en text. Dessa ord har vi svårast för.

Heter det noggrann eller nogrann, abonnemang eller abbonnemang, bröllop eller brölop? Vissa ord tycks vi aldrig lära oss att stava till. I dag får vi stor hjälp av stavningsprogrammen i våra datorer och telefoner, men alla har väl varit med om att ett stavfel slinker med och drar ner intrycket av hela texten.

Nyligen tittade Dagens Nyheter på de ord som svenskar har svårast att stava till och de är ofta några av följande:

  • Ord som inte stavas som de låter.
  • Ovanliga ord.
  • Låneord från engelskan.

Cykel eller dröm är exempel på ord som enligt hur de uttalas – med kort vokal – borde stavas cyckel respektive drömm, men här beror skillnaden i tal- och skriftspråk på att de förr uttalades med en lång vokal. Tvåstaviga ord som affär eller program tycker många är besvärliga att stava till.

Ovanligare ord och nya engelska låneord kan vara en utmaning att stava rätt till. Att skriva mejl och jos har inte slagit igenom trots att Språkrådet gick ut med dessa stavningsrekommendationer för flera år sedan – de flesta skriver fortfarande juice och mail. Svajpa av engelskans swipe som blev ett nyord 2015, väntar också på ett genombrott i svenskan.

Språkvårdare brukar hävda att det inte finns några rätt eller fel när det gäller hur vi använder språket. Språkrådet, som ansvarar för språkvården i Sverige, går inte ut och påtalar vad som är rätt eller fel när det gäller stavning utan gör endast rekommendationer. Men det är ett faktum att starka normer styr språket och när vi bryter mot dem hindrar det kommunikationen från att löpa friktionsfritt. Så, det bästa rådet vi kan ge dig är att syna din text i sömmarna ordentligt innan du publicerar!

Mer om språk

Så skriver du briljant
Så skriver du en bra bloggtext!

Chiffer kan konsten att leka med språket och ja, självklart korrläser vi våra texter både en och två gånger innan de publiceras! Ta kontakt med oss för att se hur vi kan hjälpa dig att lyfta diTT innehåll.

Artikeln senast uppdaterad: 19 oktober, 2017
Vad innebär Facebooks nya algoritm?
Kundnytta: 12 Dec 2017

Vad innebär Facebooks nya

Hur kan man som marknadsförare bäst nyttja Facebooks nya flöde? Vi frågade en expert – Amanda Oxell. Läs mer
ICA – ett år på Snapchat
Nyheter: 08 Dec 2017

ICA – ett år på Snapchat

Drygt ett år har gått sedan ICA Sverige började använda Snapchat i sin marknadsföring. Vi tar reda på hur det har gått. Läs mer
Minskat förtroende för varumärken
Kundnytta: 06 Dec 2017

Minskat förtroende för

Konsumenter blir alltmer skeptiska mot varumärken, så få som 5 procent tycker att varumärken är öppna och ärliga. Så blir ditt... Läs mer
Vad är ett värdegrundsarbete?
Kundnytta: 04 Dec 2017

Vad är ett värdegrundsarbete?

Alla vinner därmed på att börja arbeta med företagets värdegrund – så här kommer du igång. Läs mer
Accelerera er affär!
Kundnytta: 01 Dec 2017

Accelerera er affär!

Relevans, smidighet, snabbhet och innovation är det företag måste fokusera på för att inte ge utrymme för konkurrens. Läs mer
4 tips om hashtags
Kundnytta: 29 Nov 2017

4 tips om hashtags

Allt började 2007 när en ensam Twitterpionjär bestämde sig för att i en tweet föreslå symbolen # som ett sätt att skapa grupper.... Läs mer
Från livsmedelsbolag till livsstilsbolag
Framgångsfaktorn: 24 Nov 2017

Från livsmedelsbolag till

Oatly har kommit långt genom att vara transparanta och ta kundrelationer till en högre nivå - så här lyckades de. Läs mer
Less is more
Felix Färgskola: 22 Nov 2017

Less is more

För marknadsförare har tryckta produkter alltid varit en viktig beståndsdel och det arbetas mycket med färger på olika sätt inom... Läs mer
Vikta kampanjen rätt
Kundnytta: 20 Nov 2017

Vikta kampanjen rätt

Ska kampanjen bygga varumärket eller leda till affär? Lyckas bättre genom att vikta rätt mellan branding och business i all... Läs mer