KOLONILOTT NELSON GARDEN FOTO KLAS SJÖBERG FOTOGRAF KLAS SJÖBERG

Contentstrategi

Behöver du hjälp med att ta fram en contentstrategi? På Chiffer jobbar vi i fyra steg för att skapa ett komplett underlag – en strategi – för content marketing:

  1. Nulägesanalys. Vi tittar på hur du och ditt företag jobbar idag, vilken eller vilka målgrupper ni har och hur ni når dessa.
  2. Workshop. Tillsammans med dig och dina kollegor diskuterar vi och ställer frågor om vad ni vill och hur ni ser på framtiden. Vi tittar på primära respektive sekundära målgrupper, kartlägger deras beteende och ringar in olika sätt att nå dem på.
  3. Fördjupad målgruppsanalys. Vi tittar närmare på era målgrupper och vilka kanaler de befinner sig i. Vi gör en enkätstudie bland era befintliga kunder för att ta reda på vilken information de söker, vad de vill veta och hur de fattar sina köpbeslut.
  4. Vi presenterar en sammanfattning av resultaten av analyserna.

Utifrån vår erfarenhet och analys av resultaten ger vi dig en rekommendation på vilka kanaler som är bäst för dig och hur du ska jobba med content marketing.

Kom ihåg: strategi är en långsiktig plan för hur du kan bli bäst på det du gör. Strategi är alla aktiviteter tillsammans, taktik är dem var och en för sig.

Vill du veta mer om hur en contentstrategi skulle kunna se ut hos ditt företag? Mejla oss så berättar vi mer.