Vardegrundsarbete_1800x888
Kundnytta

Vad är ett värdegrundsarbete?

Ett värdegrundsarbete skapar engagemang hos medarbetarna och ett stort engagemang leder till bättre beslutsfattande och således större lönsamhet för företaget. Alla vinner därmed på att börja arbeta med företagets värdegrund – så här kommer du igång.

Det har gjorts mängder av studier på vad ett värdegrundsarbete har för effekt på företaget, både för medarbetarna och för verksamhetens lönsamhet. Att känna sig engagerad i företaget ökar trivseln. Vi på Chiffer arbetar aktivt med vår värdegrund med hjälp av HR-ansvariga Lotta Wallér.

– Om man känner mycket för företaget, att företagets värdegrund stämmer med de egna värderingarna och att man vill vara med och utveckla kulturen, så trivs man mycket bättre på arbetet förklarar Lotta Wallér.

Om medarbetare trivs och känner sammanhållning, har stort engagemang och motivation så gör de ett bättre arbete. Det leder också till bättre lösningar gentemot kund. Detta kommer göra både företaget och kunderna mer framgångsrika.

Snabbare beslut och bättre resultat

Om de anställda har en tydlig värdegrund i ryggen kan de fatta beslut snabbare och på så sätt kan verksamheten utvecklas i en snabbare takt. Ett stort engagemang leder också till högre prestationer från alla medarbetare och gör att företaget kan växa snabbare och bli mer lönsamt.

Ord på pappret räcker inte

Värdegrundsarbetet är inget projekt som kan bockas av. Det behöver ses som en löpande process som är under ständig utveckling. Att ta fram värdeord är en sak, att leva efter dem är en ständig rörelse och en del av vardagen. Det är när orden används i det dagliga arbetet som det får den effekt man är ute efter. Ett gammalt talesätt lyder ”Kulturen sitter i huvudet, inte i väggarna” och det stämmer väl in på ett värdegrundsarbete. För att inte orden ska stanna i ett block på en kickoff är det viktigt att ha en person som äger kulturfrågorna. På ett mindre företag kan man ta in en person som gör detta, medan man på ett större företag ofta har en HR-eller Kommunikationsavdelning som arbetar aktivt med företagets värdegrund.

– Ett lyckat exempel är när personer på ett möte diskuterar hur en fråga stämmer överens med företagets värdegrund, eller ett specifikt värdeord exempelvis ”enkelhet”, förklarar Lotta.

Få in orden i vardagen

De ord man bestämmer ska bli företagets värdeord är de som beskriver företagets kultur och framgångsfaktorer bäst. I Sverige och även i resten av Europa är de vanligaste värdeorden; kundfokus, innovation och engagemang. Tanken är att orden som används för att beskriva företaget ska ge en likartad bild – oavsett vem det är på företaget som beskriver det. Och för att lyckas behöver de abstrakta orden brytas ner i mer konkreta beskrivningar. Vad innebär ex ”Engagemang”? Hur ska vi vara, önskvärda beteenden?

Det är bättre att avsätta ett par timmar då och då än att bara ägna sig åt värdegrundsarbete på en kickoff två gånger per år. Den stora utmaningen är att få in värdegrundsarbetet i det dagliga arbetet. Beskriv innebörden av orden, så konkret som möjligt. Implementera värdeorden i företagets processer, till exempel i checklistor för viktiga kontaktpunkter som kundmöten, interna möten, anställningsintervjuer, första dagen på jobbet osv.

Så kommer ni igång


Börja med medarbetarna
Starta i organisationen, orden ska inte komma från ledningen. Samlas hela företaget och gå igenom den resa ni har gjort fram till idag. Fånga upp viktiga värden i organisationen, sådant som medarbetarna är stolta över, som de vill leva upp till och som gör att organisationen får en gemensam vision att sträva mot. Vad är ni bra på? Vad hyllar ni? Vad är viktigt?

Konkretisera
Koka samman det som har sagts till exempel tre-fyra ord som kan ses som ”hörnstenarna” i företagets värdegrund och ta tillsammans fram konkreta beskrivningar av varje ord.

Uppföljning
Värderingar, företagskultur, önskade beteenden mm behöver vara ett ständigt samtal i organisationen. Repetera och håll frågorna levande. Låt processen utvecklas och ta nya former – ett värdegrundsarbete tar som sagt aldrig slut.

VI PÅ CHIFFER arbetar aktivt med vårt värdegrundsarbete för att stärka engagemanget och trivseln hos medarbetarna. Våra engagerade medarbetare HJÄLPER GÄRNA ERT FÖRETAG MED att skapa bra content för alla kanaler . VILL DU HA HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Artikeln senast uppdaterad: 4 december, 2017
Sätt en säker stil
Kundnytta: 14 feb 2019

Sätt en säker stil

Koll på designtrender ger trovärdighet och gör det enkelt att skapa ett tilltalande innehåll för en stilmedveten målgrupp. Vi... Läs mer
Chiffer kan bli Årets byrå
Nyheter: 11 jan 2019

Chiffer kan bli Årets byrå

Chiffer är glädjande nog en av tre byråer som kan vinna pris som Årets contentbyrå 2018. Läs mer
Contentresan den nya köpresan
Chiffer spanar: 09 jan 2019

Contentresan den nya köpresan

Med grunden i McKinseys köpresa är contentresan vårt viktigaste verktyg. Den tar tid att sätta sig in i och förstå, men när det... Läs mer
5 tips för bättre storytelling
Framgångsfaktorn: 14 Dec 2018

5 tips för bättre storytelling

Snabba knep för lyckad storytelling i sociala medier. Läs mer
Marknadschefens nya roll
Framgångsfaktorn: 29 Nov 2018

Marknadschefens nya roll

Marknadschefernas förståelse för kundens krav, behov och beteende har fått ledningsgrupperna att omvärdera deras roll. Läs mer
Tidningen Lera vinner Publishingpriset – igen
Nyheter: 09 Nov 2018

Tidningen Lera vinner

För andra året i rad tog magasinet Lera hem segern i Publishingpriset. Läs mer
Lisa Wouda ny projektledare
Nyheter: 05 Nov 2018

Lisa Wouda ny projektledare

Lisa Wouda är ny projektledare och kommer framför allt att arbeta med Cancerfonden som nyligen valde Chiffer som... Läs mer
Vi välkomnar Cancerfonden
Pressmeddelande: 18 okt 2018

Vi välkomnar Cancerfonden

Chiffer blir Cancerfondens contentbyrå och kommer att jobba långsiktigt med organisationens content marketing-arbete. Läs mer
5 internettrender att hålla koll på
Nyheter: 24 okt 2018

5 internettrender att hålla

Rapporten Svenskarna och internet 2018 är här. Chiffer har summerat rapporten i fem viktiga internettrender att hålla koll på... Läs mer